Blokovanie farebnej tlače

 
Voľbu  „Nastaviť heslo“ môžete aktivovať ale nie je povinná.
V prípade nastavenia hesla sa objaví vo vlastnostiach tlače ikona zámku.
 
 
 

Add Feedback