Rozdelenie súborov

Príklad:
Máte k dispozícii originálny dokument 100 listov, ktorý je vytlačený duplexne, takže obsahuje 200 strán.
Cez automatický (ADF) podávač potrebujete skenovať 100 listov,
každý list duplexne (2 strany) a uložiť každý sken do samostatného súboru.
Požadovaný výsledkom je 100 súborov vo formáte PDF, v každom súbore budú 2 strany dokumentu.
 
Postup (pre model TASKalfa 2552ci, prípadne aj iné):
 
 
 
 

Add Feedback