Skenovanie SMB (do priečinku)

Nastavenie kontaktu v adresári zariadenia.
 
Pomocou webového prehliadača sa prihlásite cez IP adresu zariadenia do prostredia COMMAND CENTER RX.
Štandardne nastavené užívateľské meno spolu s heslom je nasledovné: Užívateľské meno: Admin   Heslo: Admin

 
 
 

Spustite CMD. V prípade, že neviete názov hostiteľa (názov počítača) a názov prihlasovacieho mena používateľa,
zadajte príkaz „net config workstation“

 
 
 
 
 
 
 

Kontakt s nastavením skenovania do priečinku (SMB) bol vytvorený.
 
 

Nastavenie zdieľania adresára, kde sa budú ukladať naskenované dokumenty.

Vytvoríme napr. adresár „Skeny“

Pre uvedený adresár nastavíme zdieľanie.

Prihlásený užívateľ musí mať povolenie pre čítanie a zapisovanie.
 
 
 
Skontrolujte záložku Zabezpečenie.
 
Nazdieľaný adresár, kde sa ukladajú naskenované dokumenty.
 
Prevziať: Nastavenie skenovania SMB (do priečinku) | PDF | 2,1 MB |

Add Feedback