Skenovanie do E-mailu - Gmail SMTP server

VYTVORENIE GMAIL ÚČTU
 
Vytvorte si nový účet, prípadne si pripravte prihlasovacie údaje už vytvoreného účtu.
 
 
 
Pomocou webového prehliadača sa prihlásite cez IP adresu zariadenia do prostredia
COMMAND CENTER RX. Štandardne nastavené  Užívateľské meno: Admin   Heslo: Admin
 
 
 
NASTAVENIE CEZ GMAIL SMTP SERVER
 
Názov servera SMTP: Zadajte aktuálnu IP adresu Gmail SMTP servera.
Aktuálnu IP adresu SMTP servera zistíte cez príkazový riadok (Command Prompt), príkazom ping smtp.gmail.com
 
Číslo portu pre Gmail SMTP server: 465           
Užívateľské meno a heslo: Získate z účtu, ktorý ste si vytvorili cez Gmail.
Gmail SMTP server vyžaduje SSL zabezpečenie. Nazabudnite voľbu aktivovať v časti "Zabezpečení SMTP" 
 
 
 
 
NASTAVENIE ODOSIELANIA E-MAILU
 
"Limit velikosti e-mailu" 0 KB znamená neobmedzenú veľkosť odosielaného e-mailu zo zariadenia.
Zadajte adresu odosielateľa - rovnaká ako Užívateľské meno pre prihlásenie.
Nezabudnite potvrdiť voľbu "Odeslat"
 
 
 
 
OTESTOVANIE PRIPOJENIA
 
Tlačítkom "Test" môžete urobiť kontrolu pripojenia
Okrem tohto testu vykonajte aj test odoslania e-mailu priamo zo zariadenia. 
 
 
 
 
 
AKO ZISTIŤ IP ADRESU GMAIL SMTP SERVERA
 
 
 
NASTAVENIE GMAIL SMTP SERVERA - ZADANIE NÁZVU SERVERA
 
Názov servera SMTP:  Zadajte SMTP názov servera
Číslo portu pre Seznam SMTP server: 465          
Užívateľské meno a heslo: Získate z účtu, ktorý ste si vytvorili cez Gmail.
Gmail SMTP server vyžaduje SSL zabezpečenie.  Nazabudnite voľbu aktivovať v časti „Zabezpečení SMTP“
 
V prípade zadania názvu SMTP servera a nie IP adresy, je potrebné nastaviť DNS servery
 
 
 
 
 

Add Feedback