Windows 10 update / Problém s kompatibilitou ovládača - marec 2021

Popis problému:
Modrá obrazovka pri tlači z ovládača KX.
 
 
V súčasnosti sa už ponúka od Microsoftu  opravná aktualizácia cez aktualizačný mechanizmus Windows Update.
Pre najnovšie vydanie systému (s nainštalovanou veľkou aktualizáciou 20H2) sa ponúka kumulatívna aktualizácia KB5001567.
 
 

Pre staršie vydania Windows 10 by sa momentálne už taktiež mali ponúkať analogické kumulatívne aktualizácie, avšak s mierne odlišným označením:

- Windows 10 verzií 1909/1903 – KB5001566
- Windows 10 verzie 1809 – KB5001568 (Enterprise & Education edície)
- Windows 10 verzie 1803 – KB5001565 (Enterprise & Education edície)
https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/aktualiz%C3%A1cia-windowsu-10-3c5ae7fc-9fb6-9af1-1984-b5e0412c556a
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
V prípade, že nové aktualizácie nemáte k dispozícii, použite prosím nižšie uvedené dočasné riešenia.
 
Riešenie (dočasné):
Odinštalovanie aktualizácie KB5000802 - platí pre Windows 10 Build 2004 a 20H2.
Odinštalovanie aktualizácie KB5000808 - platí pre Windows 10 Build 1909.
Odinštalovanie aktualizácie KB5000822 - platí pre Windows 10 Build 1809.
Odinštalovanie aktualizácie KB5000803 - platí pre Windows 10 Build 1803.
Pozastavenie aktualizácií.
 
 
 
Podrobnejšie informácie:
Po inštalácii aktualizácie Windows dochádza pri tlači cez KX ovládač k závažnej softvérovej chybe, k tzv. "Modrej obrazovke smrti"(Wikipédia).
Táto chyba je vedľajším efektom aktualizácie systému Windows 10.
Spoločnosť KYOCERA túto naliehavú záležitosť eskalovala do spoločnosti Microsoft, ktorá už príčinu problému začala prešetrovať.
Na dočasné vyriešenie tejto situácie prosím odstráňte z vášho počítača konkrétnu aktualizáciu uvedenú v časti "Riešenie (dočasné):".
 
Aktualizácia - 12.3.2021
Na základe informácií od spoločnosti KYOCERA, Microsoft našiel zdroj problému a opravil ho. Teraz overujú úspešnosť ich opravy. Dúfame, že Microsoft vydá ich opravný patch počas budúceho týždňa. Dovtedy platí dočasné riešenia spomenutá vyššie.
 
 
V prípade, že sa rozhodnete preinštalovať tlačový ovládač, stiahnite ho z nasledujúce odkazu
 
  
 
a použite niektorý z ovládačov s názvami:
- KX v4 Printer Driver
- Kyocera Classic Universal Printer Driver
- Classic PCL and KPDL driver
- KX V4 driver (PCL 6/XL and XPS) (certified and signed by Microsoft) (Kxv4_v511708_signed_EU.zip)
- KX XPS driver (certified and signed by Microsoft)
 
UPOZORNENIE: Nepoužívajte ovládač s názvom  KX Universal Printer Driver!