MyQ Easy Config - Reštart služieb

V prípade, že MyQ Embedded terminál nemá spojenie s MyQ serverom, neviete sa pripojiť na webové rozhranie MyQ, skontrolujte, či sú všetky služby MyQ spustené. Spustite MyQ Easy Config. 
Program sa nachádza na počítači, kde bol inštalovaný MyQ server. Zvoľte „Reštartovať všetko“

MyQ X (10.1.)
MyQ X 8.2

Prevziať: MyQ Easy Config-Restartovanie sluzieb | DOCX | 380 kB |