2. Microsoft Teams-Odovzdanie a prevzatie ovládania zdieľaného obsahu

Odovzdanie ovládania
Ak chcete, aby niektorý z účastníkov schôdze uskutočnil zmeny v súbore, pomohol vám s prezentovaním alebo niečo názorne predviedol, môžete danej osobe odovzdať ovládanie zdieľania. Spolu s týmto účastníkom budete môcť obaja riadiť zdieľanie, pričom ovládanie nad zdieľaním si budete môcť kedykoľvek prevziať späť.
 
Poznámka: Ak zdieľate aplikáciu, odovzdajte riadenie len ľuďom, ktorým dôverujete. Používatelia, ktorým odovzdáte riadenie, môžu odosielať príkazy, ktoré by mohli ovplyvniť váš systém alebo iné aplikácie. Vykonali sme opatrenia na to, aby sme tomu zabránili, ale neotestovali sme všetky možné prispôsobenia systému.
 
1. Na paneli s nástrojmi zdieľania vyberte položku Odovzdať ovládanie.
2. Vyberte meno osoby, ktorej chcete odovzdať ovládanie.
Teams pošle danej osobe oznámenie o tom, že s ňou zdieľate ovládanie. Keď zdieľate ovládanie, daná osoba môže na zdieľanej obrazovke uskutočňovať výbery a vykonávať úpravy textu či iné úpravy.
 
3. Ak si chcete ovládanie vziať späť, vyberte položku Prevziať ovládanie.

Add Feedback