1. Rýchla pomoc-Windows 10

V prípade., že používate operačný systém Windows 10, vzdialenú pomoc je možné poskytnúť
prostredníctvom aplikácie "Rýchla pomoc", ktorá je určená na vzdialený prístup k počítaču.
 
 
 

Add Feedback