Informácie o stave tonera

Kontrola cez Command Center RX (len sieťové zariadenia).
Pre zistenie informácie o stave tonera nie je potrebné prihlásenie do Command Centra RX prostredníctvom mena a hesla.
 
 
 
Kontrola stavu tonera vytlačením statusovej stránky cez ovládací panel zariadenia.
 
 
Kontrola cez ovládací panel panel zariadenia.
 
  LCD Panel A4 zariadenia
 
  Dotykový panel A4 zariadenia
 
 
 Dotykový panel A3 zariadenia

Add Feedback